Prekių grąžinimo sąlygos

  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:
  2. - sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  3. - sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  4. - sutartims, kai pristatytos prekės atitinka kokybės kriterijus, yra tinkamos eksploatuoti pagal paskirtį, tačiau jų grąžinimas gali sąlygoti šių savybių pakitimą.
  5. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas el. prašymo formą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  6. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti įsigytas prekes tame pačiame įpakavime kokiame, tuo pačiu pristatymo būdu, kuriuo jis jas gavo, apmokėdamas pristatymo kainą savo paties lėšomis.
  7. Tuo atveju, jei grąžinama prekė yra didelė ir jos siuntimo sąlygos Pirkėjui prieinamais būdais yra neproporcingai didelės, Pardavėjas sutinka pasirūpinti jos atsiėmimu, o Pirkėjas savo ruožtu įsipareigoja sumokėti pardavėjui piniginę sumą, lygią šios (atsiėmimo) paslaugos savikainai.
  8. Pardavėjui gavus grąžintinas prekes, pirkėjui bus atlyginta prekės įsigijimo suma.
  9. Tuo atveju, jei grąžinama prekė yra didelė ir jos siuntimo sąlygos Pirkėjui prieinamais būdais yra neproporcingai didelės, Pardavėjas sutinka pasirūpinti jos atsiėmimu, o Pirkėjas savo ruožtu įsipareigoja sumokėti pardavėjui piniginę sumą, lygią šios (atsiėmimo) paslaugos savikainai.
  10. Pardavėjui gavus grąžintinas prekes, pirkėjui bus atlyginta  piniginė suma, lygi prekės įsigijimo kainai.